26/12/2023

VKS đề nghị giảm còn 20 năm tù với cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng


VKS đề nghị tòa phúc thẩm giảm hình phạt cho cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng từ chung thân xuống 20 năm tù; giảm 3-4 năm tù với cựu thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng.

source https://vnexpress.net/vks-de-nghi-giam-con-20-nam-tu-voi-cuu-dieu-tra-vien-hoang-van-hung-4693369.html