14/12/2023

Một tháng chịu tra tấn của thiếu nữ yêu mù quáng


Không nghe lời khuyên rời xa người tình lớn hơn 30 tuổi, Kelly Anne Bates phải chịu bạo hành triền miên với các hình thức dã man, sụt 20 kg vì bỏ đói.