17/12/2023

'Món nợ' cuộc đời của người đàn bà buôn tiền giả


Vào tù khi con chưa cai sữa, em gái phải bỏ học, làm công nhân nuôi hai con thay mình, phạm nhân Lâm Thúy Hiền coi đây là "món nợ", phải sớm hoàn lương để báo đáp.