24/12/2023

Cựu giám đốc Sở Y tế Tây Ninh bị xét xử tại TP HCM


Ông Hoa Công Hậu, cựu giám đốc Sở Y tế Tây Ninh sẽ bị xét xử về sai phạm trong đấu thầu với NSJ Group, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng và nhận một tỷ đồng của doanh nghiệp.