12/12/2023

Cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa thừa nhận 'biết sai nhưng vẫn phê duyệt'


Ông Nguyễn Chiến Thắng khai, biết sai quy hoạch nhưng vẫn phê duyệt cho doanh nghiệp điều chỉnh dự án Nha Trang Golden Gate lên 56 tầng vì "sợ lãng phí tài nguyên".