02/12/2023

Con có quyền đòi bố mẹ chia thêm đất khi thấy 'chưa đủ'?


Anh trai tôi 53 tuổi đã được bố mẹ chia đất ra ở riêng nhưng nay đòi chia thêm. Khi không được đồng ý, anh đâm đơn lên xã ngăn cản quyền định đoạt, sở hữu của bố mẹ.