06/12/2023

Chuyên gia hóa học danh tiếng sa đọa thành kẻ buôn ma túy


Bị mù vì tai nạn, chuyên gia hóa học Lục Vịnh điều khiển người giúp việc làm thí nghiệm bào chế chất ma túy mới, sử dụng công ty làm vỏ bọc để tạo mạng lưới buôn bán.