31/12/2023

Bị chữa răng suốt 6 giờ, bệnh nhân kiện nha sĩ


Kathleen Wilson cho rằng đã trải qua 6 giờ địa ngục khi chịu đựng 32 ca phẫu thuật cùng lúc, bị tiêm gấp đôi liều thuốc mê khiến mặt biến dạng.