09/11/2023

Ủy ban Tư pháp đề nghị không đổi tên tòa cấp tỉnh, huyện


Ủy ban Tư pháp cho rằng, việc đổi tên TAND cấp tỉnh và huyện thành TAND phúc thẩm và sơ thẩm sẽ không tương thích với cơ quan tư pháp khác ở địa phương, dẫn đến phải sửa đổi nhiều luật.