19/11/2023

Thủ đoạn mua chuộc cả đoàn thanh tra để 'xoá mờ sai phạm' của SCB


Công an cáo buộc do nhận 5 triệu USD, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo "xoá mờ" nhiều sai phạm nghiêm trọng của ngân hàng SCB.

source https://vnexpress.net/thu-doan-mua-chuoc-ca-doan-thanh-tra-de-xoa-mo-sai-pham-cua-scb-4678488.html