02/11/2023

Thầy bói lừa 'cắt vía âm', chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng


Trần Thị Soa thấy người phụ nữ ở thị xã Thái Hòa cùng con trai gặp vận xui nên yêu cầu đưa hơn 1,6 tỷ đồng để "cắt vía âm, đổi vía dương" hóa giải.