22/11/2023

Màn kịch 'vờ xót thương' chồng của người vợ ngoại tình


Khi cảnh sát thông báo thi thể nam giới không đầu chôn dưới hố nông là người chồng mất liên lạc của mình, người vợ lập tức ngã ra giường gào khóc song không có nước mắt.