08/11/2023

Hàng xóm lấn chiếm hẻm, tụ tập giang hồ mất trật tự thì phải làm sao?


Gia đình sống phía sau nhà tôi chiếm một phần đường hẻm để buôn bán suốt đêm, tụ tập nhiều thanh niên bất hảo, nghiện ngập, gây ồn ào mất trật tự.

source https://vnexpress.net/hang-xom-lan-chiem-hem-tu-tap-giang-ho-mat-trat-tu-thi-phai-lam-sao-4674090.html