17/11/2023

Công ty đòi đuổi việc vì cắt giảm biên chế, phải làm sao?


Tôi là cha đơn thân, một mình nuôi con trai 7 tuổi và cha mẹ già, làm việc trong cơ quan nhà nước, nhưng gần đây cơ quan cắt giảm biên chế, đòi cho tôi nghỉ việc.