11/11/2023

Có phải hộ khẩu ở đâu phải đăng ký xe ở đó?


Tôi có hộ khẩu ở Hà Nội, vào Sài Gòn làm việc, đã được đứng tên sổ đỏ khi mua nhà ở đây nhưng sao muốn mua xe thì lại phải về Hà Nội đăng ký, rất bất tiện?