30/10/2023

Vụ kiện khuấy đảo ngành y của bác sĩ đòi thận đã hiến cho vợ


Bác sĩ Richard Batista nghi vợ không chung thủy đã ly hôn, kiện đòi vợ trả lại quả thận ông đã hiến cho bà 4 năm trước, hoặc trả giá trị quy đổi 1,5 triệu USD.