31/10/2023

Đường dây lừa 'việc nhẹ lương cao' bị phát hiện


Công an phát hiện đường dây dụ dỗ người lao động sang nước ngoài làm việc lương cao song thực tế là ép gọi điện thoại lừa đảo, đánh, chích điện, không cho ăn uống.