31/10/2023

Sai phạm của cựu lãnh đạo Khánh Hòa tại dự án Mường Thanh Viễn Triều


Cựu chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng và cấp dưới Đào Công Thiên bị cáo buộc sai phạm khi cấp phép đầu tư, phê duyệt giá đất... cho doanh nghiệp làm dự án Mường Thanh Viễn Triều.