27/10/2023

Cựu tổng giám đốc Công ty Lương thực Miền Nam bị khởi tố


Ông Huỳnh Thế Năng, 64 tuổi, bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng 4 khu đất công ở trung tâm Sài Gòn, gây thiệt hại nghiêm trọng.