29/10/2023

Cú 'úp sọt' nhà đầu tư chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết


Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chỉ đạo tăng vốn điều lệ khống cho Faros, niêm yết cổ phiếu bán cho nhà đầu tư rồi bất ngờ bán tháo, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng.