23/07/2021

NINH THUẬN: LỊCH CÚP ĐIỆN NGÀY 24/7/2021
Điện lực Phan Rang Tháp Chàm:

    +Đường Ngô Gia Tự: Từ số nhà 372 đến số nhà 408; đường Nguyễn Gia Thiều - khu phố: 1, 4 - phường Tấn Tài; đường Nguyễn Thị Định - khu phố 4 - phường Kinh Dinh 07:30 15:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 

    + Đường Ngô Gia Tự: Khu vực từ ngã tư đường 16 Tháng 4 đến ngã năm Tấn Tài - các khu phố: 1, 2, 4, 5, 6 và 7 phường Tấn Tài; đường Nguyễn Thị Định - khu phố 4 - phường Kinh Dinh 07:30 10:00 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn 

     + Chàm Đường 21 Tháng 8: Khu vực từ hẻm 158 đến số nhà 170 - khu phố 8 - phường Phước Mỹ 08:10 09:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên 

    + Khách hàng: Chi nhánh Ngân hàng phát triển Ninh Thuận 10:10 11:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên 24/07/2021

    + Đường Đoàn Thị Điểm: Khu vực từ ngã tư đường Quang trung đến ngã ba đường 16 Tháng 4; đường Quang Trung: Từ số nhà 70 đến số nhà 86; đường Trần Quang Diệu: Khu vực từ ngã ba đường Đoàn Thị Điểm đến ngã tư đường Hồ Xuân Hương - phường Thanh Sơn 14:00 15:50 TBA: Sửa chữa thường xuyên