19/09/2019

Đề xuất phương án mới, mua điện mặt trời áp mái giá 2.156 đồng/kWh

Theo dự thảo mới nhất của Bộ Công Thương, điện mặt trời sẽ áp dụng chính sách một giá trên cả nước, thay vì phân theo vùng bức xạ, trong đó giá mua điện mặt trời mái nhà là 2.156 đồng/kWh

Bộ Công Thương vừa xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời.

Trong dự thảo lần này, Bộ Công Thương quy định một mức giá mua điện mặt trời chung cho cả nước thay vì chia theo 4 vùng hoặc 2 vùng bức xạ như dự thảo gần nhất.

Theo đó, biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời mặt đất có giá 1.620 đồng/kWh, tương đương 7,09 UScents/kWh. Giá mua với dự án điện mặt trời nổi là 1.758 đồng/kWh, tương đương 7,69 UScents/kWh. Dự án điện mặt trời mái nhà là 2.156 đồng/kWh, tương đương 9,35 UScents/kWh.

Bộ Công Thương đề xuất phương án mới, mua điện mặt trời mái nhà giá 2.156 đồng/kWh - Ảnh 1.
Bộ Công Thương đề xuất chính sách một giá cho điện mặt trời

Giá mua điện này được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 1-7-2019 đến ngày 31-12-2021 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Mức giá này chưa gồm thuế VAT và được điều chỉnh theo biến động của tỉ giá VND/USD.

Dự thảo cũng nêu rõ, đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 1-1-2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh.

Trước đó theo dự thảo Bộ Công Thương công bố lấy ý kiến vào tháng 2-2019, cơ quan này đề xuất giá mua bán điện mặt trời sẽ được tính theo các vùng bức xạ và các loại hình khác nhau của từng dự án điện. Bộ Công Thương cũng phân ra 4 vùng bức xạ trên cả nước, gồm: Vùng I (28 tỉnh, TP, chủ yếu các tỉnh vùng núi phía Bắc, đồng bằng sồng Hồng và Bắc Trung Bộ vào đến Quảng Bình), Vùng II (gồm 6 tỉnh, TP từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và tỉnh Điện Biên), Vùng III (23 tỉnh, TP) và Vùng IV (6 tỉnh, gồm: Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận).

Đối với phương án phân 4 vùng, giá mua điện mặt trời cao nhất là 2.486 đồng/kWh (tương đương 10,87 US Cent/kWh), áp dụng cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà đối với các dự án điện tại Vùng 1 là các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Vùng 4 có giá mua điện rẻ nhất đối với loại hình dự án điện mặt trời mặt đất, ở mức giá 1.525 đồng/kWh (tương đương 6,67 US Cent/kWh).

Sau đó, Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ bổ sung phương án phân 2 vùng phát triển điện mặt trời. Theo phương án phân 2 vùng, vùng II là 6 tỉnh có lợi thế tiềm năng bức xạ mặt trời gồm: Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Vùng I là các tỉnh còn lại.

Giá bán điện của 2 vùng được phân loại theo từng dự án cụ thể. Ở vùng I, đối với các dự án điện mặt trời nổi sẽ có giá là 1.758 đồng/kWh, dự án điện mặt trời mặt đất có giá 1.620 đồng/kWh và cao nhất với mức giá 1.916 đồng/kWh đối với các dự án điện mặt trời mái nhà.

Tại vùng II, giá điện cao nhất cũng được đề xuất cho các dự án điện mặt trời mái nhà với 1.803 đồng/KWh. Thấp nhất là dự án điện mặt trời mặt đất với 1.525 đồng/kWh.