10/09/2018

CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NQ - CT - QĐ CỦA B...Kênh An Ninh Ninh Thuận: Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình An ninh Trật tự An toàn Xã hội trong tỉnh hàng tuần.
Vừa qua, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ chính trị và Ban Bí thư cho cấp ủy - lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các chi, Đảng bộ thuộc Công an tỉnh Ninh Thuận