10/09/2018

CÔNG AN NINH THUẬN TỔ CHỨC BẮN SÚNG NGẮN QUÂN DỤNG TẠI TRƯỜNG BẮN NÚI NG...Kênh An Ninh Ninh Thuận: Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình An ninh Trật tự An toàn Xã hội trong tỉnh hàng tuần.
CÔNG AN NINH THUẬN TỔ CHỨC BẮN SÚNG NGẮN QUÂN DỤNG 2018 TẠI TRƯỜNG BẮN NÚI NGỖNG, XÃ NHỚN SƠN, HUYỆN NINH SƠN
Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tập huấn Điều lệnh, huấn luỵện Quân sự, võ thuật năm 2018. từ ngày 07/9 đến hết ngày 18/9/2018, Công an tỉnh tổ chức bắn súng ngắn quân dụng tại trường bắn Núi Ngỗng, thuộc thôn Láng Ngựa, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.
Theo ANTV - Truyền hình Công an nhân dân ============================================================================================================